AYM polisin keyfi arama yetkisini iptal etti

AYM Başkanı Zühtü Arslan'ın maske ile gösterilere katılanlara hapis cezası öngören maddenin iptali isteği ise oy çokluğu ile reddedildi.

HABER MERKEZİ- Anayasa Mahkemesi, İç Güvenlik Paketi olarak bilinen yasa ile polise yargı kararı olmaksızın ev ve üst arama izni veren maddeyi Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle oybirliğiyle iptal etti.

Birgün’de yer alan habere göre, Anayasa Mahkemesi’nin, CHP’nin Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu’nun bazı maddelerinin iptaline ilişkin başvurusuna ilişkin kararı ve gerekçesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Tartışmalara neden olan yasanın sadece bir maddesini iptal eden AYM, diğer maddelerinin iptal istemini kabul etmedi.

6 AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

“…Kişinin üstü ve eşyası ile aracının dışarıdan bakıldığında içerisi görünmeyen bölümlerinin aranması; İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek esaslar dâhilinde mülki amirin görevlendireceği kolluk amirinin yazılı, acele hâllerde sonradan yazıyla teyit edilmek üzere sözlü emriyle yapılabilir.…” hükmünün yer aldığı bölüm Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle oybirliği ile iptal edildi. Ancak iptal hükmünün karar yayımlandıktan altı ay sonra yürürlüğe girmesi kararlaştırıldı.

MASKEYE HAPİS ÖNGÖREN CEZANIN İPTALİ REDDEDİLDİ

Yasanın, eylem ve gösteri yürüyüşlerinde kimliklerini gizlemek amacıyla yüzlerini tamamen veya kısmen bez gibi unsurlarla örterek katılan kişilere iki yıl altı aydan dört yıla kadar hapis cezası verilmesini öngören maddesinin iptal istemi ise oyçokluğuyla reddedildi. Aralarında Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’ın da bulunduğu dört üye maddenin iptalini istedi. Ancak  bu istek oy çokluğu ile reddedildi.