EKONOMİ

Ekonomist Gürses’in kamuya açıklanan raporlardan yaptığı hesaba göre, üç kamu bankasının ilk çeyrekte sadece kendi varlıklarından sattığı döviz 3.2 milyar dolar.

‘Merkez Bankasının ihtiyat akçesini bütçeye aktarımı çalışması yürütülüp, ülke için son derece vahim bir durum mevcutken, kamu kaynakları neden Bişkek’teki camiye aktarıldı?’