635 korucu görevden uzaklaştırıldıArtı Gerçek

İçişleri Bakanlığı, 'Devletin milli güvenliğe karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapılara, gruplara üyeliği veya irtibatı bulunduğu' gerekçesiyle 635 korucuyu görevden uzaklaştırdı.İçişleri Bakanlığı, "Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisaklı veya irtibatı bulunduğu değerlendirilen" 635 güvenlik korucusunun görevden uzaklaştırıldığını açıkladı 

İçişleri Bakanlığı'ndan köy korucularının görevden alınmasına ilişkin yapılan açıklama şöyle: 

"Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisaklı veya irtibatı bulunduğu değerlendirilen 559 Güvenlik Korucusu ile kaçakçılık, göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu madde suçları gibi çeşitli suçlara karıştığı değerlendirilen 76 Güvenlik Korucusunun görevlerinde kalmalarının doğurabileceği telafisi imkânsız sonuçlar dikkate alındığında, yürütmekte oldukları görevin hassasiyeti nedeniyle haklarında nihai karar verilene kadar tedbir niteliğinde, 442 sayılı Köy Kanununun 74 ve devamı maddeleri ile 2008/13105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla kabul edilen Yönetmeliğe istinaden Sayın İçişleri Bakanının onayı ile toplam 635 Güvenlik Korucusu görevlerinden uzaklaştırılmıştır." (DHA)