AB Sayıştayı, AB'nin Türkiye'ye hibelerini eleştirdiArtı Gerçek

AB Sayıştayı, Avrupa Konseyi'nin Türkiye'nin AB'ye girebilmesi için tahsis edilen fonlara yeterince koşul koymadığı görüşünde.

ARTI GERÇEK - Avrupa Birliği'nin bir organı olan Avrupa Sayıştayı, Türkiye'ye AB hibelerinin verilmesinde hatalar yapıldığını söyledi. Ayrıca Sayıştay, konudan sorumlu Avrupa Komisyonu'nun Türkiye'de yargı, basın özgürlüğü ve sivil toplumun bağımsızlığını güçlendirmek için yeterli sayıda projeye yatırım yapmadığı görüşünde.

Halen devam etmekte olan katılım müzakereleri bağlamında Türkiye'ye destek aylar boyunca tartışma konusu oldu.

NE TÜR YARDIM VE NE KADAR PARA?

AB katılım müzakereleri bağlamında Brüksel, 2007-2020 dönemi için katılım öncesi yardım için Türkiye'ye 9 milyar Euro'dan fazla yardım sözü verdi. Sayıştay'a göre, Türkiye'nin AB'ye katılımı için ayrılan fonlar şimdiye kadar yeterli koşullara tabi tutulmadı.

Baş denetçi Bettina Jakobsen, Avrupa Konseyi'ne dönük "Uygulamada katılım öncesi fonlar henüz en temel ihtiyaçların bazılarına yeterince uygun aktarılmamıştır" eleştirisini dile getirdi.

Raporda, "Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasi durum karşısında uyum yardımlarını sürdürmenin anlamı olup olmadığı" sorusuna ise net bir yanıt verilmedi. İnceleme ekibinden Dennis Wernerus, "Türk yargı sistemine yapılan yardımların iyi bir yatırım olmadığını, ancak sivil toplum kuruluşlarına yapılan yardımların halk için de yararlı olduğunu" değerlendirmesini yaptı.

Wernerus, AB Komisyonu'nun uyum yardımlarını şarta bağlamamış olmasının Avrupa yönündeki kaçak göçün önlenmesinde Türkiye'nin önemli rol oynamasıyla ilgili olduğunu belirterek "Türkiye AB için her zaman önemli olmuştur, mülteci meselesinde ise önemi daha da artmıştır” dedi.

Sayıştay tarafından yapılan tavsiyelerin AB Komisyonu'nun kabul ettiğine de inceleme raporunda yer verildi. Komisyon'un "hukukun üstünlüğü alanında ilerleme kaydedilmesinin Türkiye'nin gerekli iradeyi ortaya koymasına bağlı olduğu" görüşünde olduğu aktarıldı.