Bilirkişiden bakanlığa: Kamu yararını göz ardı ediyorsunArtı Gerçek

Bilirkişi, Etiler Polis Meslek Yüksek Okulu arazisi için AVM planı yapan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı uyardı: Bakanlığın kendi varlık sebebine aykırı.

Rıfat DOĞAN


GÜNCEL - İstanbul’un değerli arazilerinden biri olan Etiler Polis Meslek Yüksek Okulu ile ilgili plan değişikliği yapan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bilirkişi itirazı geldi: Kamu yararını göz ardı ediyorsun.

17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda ismi geçen İstanbul’un en gözde yerlerinden İstanbul Etiler Polis Meslek Yüksekokulu arazisine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı plan değişikliği yapmış ve AVM, otel ve rezidans fonksiyonları getirilmişti.

Beşiktaş’taki Etiler Polis Meslek Yüksekokulu’nun 31 bin 885 metrekarelik arazisi 1 milyar 388 milyon 520 bin TL’ye İBB şirketlerinden KİPTAŞ’ın olmuştu. KİPTAŞ’ın teklifinde toplam satış geliri 2 milyar 660 milyon olarak belirlenmişti.

TMMOB’a bağlı Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi ve Mimarlar Odası plan değişikliğine dava açtı. Mahkemeye ulaşan bilirkişi raporu, “Plan değişikliğinde kamu yararı yok” dedi.

SOSYAL VE TEKNİK ALTYAPIYI BOZACAK

Bilirkişi raporunda şu uyarılar yapıldı:

- Plan notları ile tanımlanan bu koşullar alandaki yoğunlukları plan ile belirtilen 2.5 emsalin çok daha üzerine çıkartacak, halihazırdaki eksik olan sosyal teknik altyapı dengesini daha da bozacak,

- Boğaziçi Kanunu’na tabi olduğundan şüphe olmayan alanda, ilgili Kanunu’nun 10. Maddesi gereği ‘geri görünüm bölgesinde max taks=0.15 ve H=12.50M (4 kat) etkilenme bölgesinde ise max taks=0.15 ve H:15.50 M (5 kat) irtifai geçmemek üzere konut yapılabilir” hükmüne açıkça aykırılık söz konusudur.

PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İHTİYAÇTAN KAYNAKLANMIYOR

- Son yıllarda özellikle de deprem riskinin giderek daha güçlü bir tehdit haline geldiği İstanbul’da tüm çevresi konut alanı olarak kullanılmakta olan deprem anında toplanma alanı bulunmayan son kamu arazilerinden birinin daha iş merkezleri, oifs-büro, çarşı, çok katlı mağazalar, katlı otoparklar, AVM’ler ile otel, motel vb. konaklama tesisleri gibi yapılarla dönüşmesi ilgili mevzuata, şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına açıkça aykırılık teşkil etmektedir,

- Bu yönden değerlendirildiğinde dava konusu alanda revizyon plan ile getirilen fonksiyon değişikliğinin, bir ihtiyaçtan kaynaklanmadığı açıkça ortadadır. Bölgenin hemen tamamında konut, ticaret, hizmet fonksiyonunun yoğun biçimde yer aldığı, buna karşılık sosyal ve teknik altyapı alanlarına yönelik bir ihtiyacın var olduğu görülmektedir. Bu anlamda revizyon planın amacına uygun olmadığı söylenebilir, 

- Açıkça görüldüğü üzere, dava konusu plan değişikliği plan ana kararlarını sürekliliğini, bütünlüğünü sosyal ve teknik altyapı dengesini bozacak nitelikte, hiçbir şekilde kamu yararı amacı taşımayan bir içeriğe sahiptir. Bu anlamda plan değişikliğinin söz konusu yönetmeliğe açıkça aykırı olduğu ortadadır,

PLAN BAKANLIĞIN KENDİ VARLIK SEBEBİNE AYKIRI

- Dahası, temel amacı çevrenin korunması ve iyileştirilmesi olan bu amaç doğrultusunda toplumun sağlık ve güvenliğini muhafaza etme yükümlülüğü bulunan, özetle kamu yararına iş görmesi gereken bir kamu kurumu olan çevre ve şehircilik bakanlığının kamu yararını tümüyle gözardı eden bir değişikliğine gitmesi, kendi varlık sebebine ve ilgili mevzuata açıkça aykırıdır.

Raporun sonuç kısmında yapılan değerlendirmede, “Planın adaletli ve eşitlikçi olma ilkesine de ters düşecek şekilde ayrıcalıklı imar hakları tanımlayarak ticaret ve hizmet alanında brüt alan üzerinden emsal almayı ve ayrıca da iki bodrum katı emsale dahil etmek suretiyle kot farkından ortaya çıkacak çok sayıda kat kazanmayı hedeflemektedir. Tüm bu plan kararlarında ilgili mevzuat kamu yararı şehircilik ilkeleri ve planlama esasları açısından hukuka uygunluk bulunmadığı heyetimiz görüşüdür” dendi.

DAHA ÖNCEKİ RAPORDA DA İTİRAZ ETMİŞTİ

Daha önce çıkan 14 sayfalık bilirkişi raporunun sonuç bölümünde de, Boğaziçi Kanunu’nun belirlemiş olduğu en fazla 0, 75 olması gereken yapılaşma emsalinin 2,50’ye çıkarılarak bir yapılaşma yoğunluğunun getirilmiş olmasının kanuna aykırı olduğu belirtildi. Raporda ayrıca, yapılan plan değişikliğiyle öğretim tesis alanı kaldırılırken eşdeğer bir öğretim tesisi alanı ayrılmamış olmasının kamu yararına aykırı olduğu ifade edilmişti. (ARTI GERÇEK)