Bir yılda en az 62 çocuk işçi hayatını kaybettiArtı Gerçek

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi tarafından hazırlanan 'Çocuk İşçiler İş Cinayeti Raporu'nda, 2018'in ilk on ayında en az 62 çocuk işçinin hayatını kaybettiği belirtildi.ARTI GERÇEK - Bugün Dünya Çocuk Hakları günü… Tüm dünya ülkeleri, 1924 yılında, Milletler Cemiyeti'nde imzalanan Cenevre Çocuk Hakları Bildirisi ile dünyanın bütün çocuklarının doğuştan sahip oldukları eğitim, sağlık, barınma gibi haklarını kabul edip her türlü sömürüye karşı korumaya söz verse de, gelinen aşamada bu sözün hiç tutamadığını görüyoruz.

Savaşlarda, salgın hastalıklarda ya da yoksulluğun vurduğu ülkelerde, ilk ölenlerin çocuk olduğu gerçeği, imzalanan Cenevre Çocuk Hakları Bildirisi ile tezat oluşturuyor.

Çocuk ölümlerine neden olan bu faktörlere Türkiye'de bir de çalışmaya zorlanan çocuklar dahil oluyor. Zorla çalıştırılan ve iş cinayetlerinde hayatını kaybeden çocuk işçiler...

Güvenliksiz ve sosyal haklarından mahrum çalıştırılan işçilerin hakları ve iş cinayetlerine karşı mücadele veren İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, Dünya Çocuk Hakları Günü'nde yayınladığı 'Çocuk İşçiler İş Cinayeti Raporu' ile Türkiye'deki durumun vehehametine dikkat çekti.

'HAYATINI KAYBEDEN 62 ÇOCUK İŞÇİDEN KAÇININ 18 YAŞ ALTI OLDUĞU BİLİNMİYOR'

Raporda, 2018 yılının ilk on ayından en az 62 çocuk işçinin, iş cinayetlerinde hayatını kaybettiği belirtilirken, aynı dönemde ölen 25 işçinin ise 18 yaşında olduğu ve bu işçilerin kaçının 18 yaşını doldurmuş olduğuna dair bilgi sahibi olunmadığı ifade edildi.

'İŞ CİNAYETLERİNDE 8 YAŞINDA ÖLEN ÇOCUK VAR'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın, 2018 yılını 'Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Yılı' ilan ettiğinin hatırlatıldığı raporda, bakanın verdiği sözlere rağmen iş cinayetlerinde 8 yaşında bir çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi:
"Ne kadar program hazırlansa, istatistikler söylense ve referanslarda verilse de Türkiye’de çocuklar çalışırken ölüyor. Bu durum öyle bir noktaya varmış ki 2018 yılında 8 yaşında ölen çocuk işçi var. Yine mücadele yılı denilen 2018, böyle giderse en çok çocuk işçinin iş cinayetlerinde öldüğü yıl olacak. Çünkü Türkiye’de çocuk işçilik, sermayenin ihtiyaçlarını karşılamak üzere biçimlendiriliyor."

HAYATINI KAYBEDEN 62 ÇOCUĞUN 22'Sİ 14 YAŞININ ALTINA

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin, Dünya Çocuk Hakları Günü'nde yayınladığı 'Çocuk İşçiler İş Cinayeti Raporu'nda sorunlar şöyle sıralanmış:

• Geçmiş yıllara baktığımızda 2013 yılında 59 çocuk, 2014 yılında 54 çocuk, 2015 yılında 63 çocuk, 2016 yılında 56 çocuk, 2017 yılında 60 çocuk çalışırken yaşamını yitirmişti...

• Çocuk iş cinayetlerinin en fazla yaşandığı üç il sırasıyla Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin’dir. Bu şehirlerde tarım işçiliği ve kırsalda yoksulluk had safhadadır. Yine en fazla çocuk iş cinayeti yaşanan illerin aynı zamanda mülteci nüfusun da yoğun olduğu iller olması dikkat çekicidir.

• Yaşamını yitiren 62 çocuk işçinin 10’u mülteci/göçmen çocuklardır. Mülteci çocukların ölüm oranının tüm göçmen işçilerin ölümünün 3-4 katı olması hem çalışma koşulları bakımından çok daha tehlikeli işlerde çalışmak zorunda kaldıklarını hem de çalışan mülteci çocuklara yönelik şiddetin ne denli büyük olduğunu göstermektedir.

• Çocuk iş cinayetlerinde ölen kız çocuklarının oranı ise yüzde 11 ile genel iş cinayeti verilerindeki kadın işçi oranının neredeyse iki katıdır. Bu durum kız çocuklarının özellikle tarım sektöründeki yoğun sömürüsünden kaynaklanmaktadır.

• Çocuk işçiler en çok ücretsiz aile işçiliğinin ve küçük yaşta çalışmanın yaygın olduğu tarım sektöründe ölmüştür. Her zaman söylediğimizi tekrar edelim: “Çocuk işçilik olmazsa mevsimlik işçilik olmaz.” Tarımdaki çocuk iş cinayetlerini yüzde 11 ile inşaat sektöründeki çocuk işçi ölümleri izlemektedir. Sanayide, madenlerde, küçük atölye ve işletmelerde, tamirhanelerde ve sokaklarda çalışan çocuk işçiler trafik kazalarında, boğularak, yüksekten düşerek ya da ezilerek hayatlarını kaybetmektedir.

• Ölüm nedenlerine baktığımızda zehirlenme/boğulma, trafik/servis kazası ve yıldırım düşmesi ilk üç sıradadır. Çocukların sağanak yağmur altında tarlalarda çalıştırılması sonucu yıldırım düşerek ölmeleri bile çalışma koşullarını gösteren önemli bir göstergedir.

• İş cinayetinde yaşamını yitiren 62 çocuğun 22’si 14 yaş ve altındadır. 14 ve altı yasal olarak çalışması tamamen yasak olan bir yaştır. Çalışması “yasal” olan 15 yaşın üstündeki çocuklar ise kimya, metal gibi ağır ve tehlikeli olup çalışması kanunen yasak işlerde de çalıştırılmaktadır.