Danıştay, Bakanlığı inandırıcı bulmadı: Somut rapor yokArtı Gerçek

Danıştay 14. Daire, Bakanlar Kurulu’nun Gaziosmanpaşa'ya bağlı Merkez Mahallesi için aldığı 'riskli alan' kararını iptal etti.


Rıfat DOĞAN


ARTI GERÇEK - Marmara’da 1999 depreminden sonra AKP iktidarıyla ilan edilmeye başlanan “riskli alan” kararları kentsel dönüşüm uygulamalarının yasal zeminini oluşturuyor. İstanbul’da bu kapsamda birçok ilçedeki mahalle riskli alan edildi. Bu kararlardan biri de Gaziosmapaşa’daki Merkez Mahallesi için 24 Aralık 2012 tarihinde alındı ancak mahalleli evlerinin bu kapsamda olmadığını belirterek konuyu yargıya taşıdı.

GÖZLEMSEL BİLGİLER VAR, NİCELİKSEL ÖLÇÜTLER YOK

Davaya bakan Danıştay 14. Daire mahalle için somut veri olmadığını, gözlemsel bilgiler olduğunu belirterek, “Merkez Mahallesi’ne münhasıran yapılan incelemede dava konusu riskli alan ilan edilen mahalle üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıdığına daire idarelerce hazırlanan raporlarda, binaların gözlemsel olarak incelenerek kalite olarak 'iyi', 'orta' ve 'kötü' diye sınıflandırımış ise de niceliksel bir ölçüt verilmediği ve diğer bilgilerin genel itibariyla gözlemsel bilgiler içerdiği” tespitinde bulundu.


AKP'nin 'riskli alan' kararları kentsel dönüşüm uygulamalarının yasal zeminini oluşturuyor.

BİNALARDAN NE KAROT NE DE NUMUNE ALINDI

Mahkeme ayrıca kararla ilgili şu tespitlere yer verdi:

  • İstanbul’un önceki yıllarda yaşanmış olduğu depremler sonucunda söz konusu yapıların olumsuz olarak etkilenip etkilenmediği yolunda belirlemeye yer verilmediği,
  • Değişik tipteki yapılardan örnekleme suretiyle karot veya numune alınmak suretiyle teknik bir metot üzerinde çalışılmadığı,
  • Yapıların hangi yönlerden can ve mal kaybına yol açma riski taşıdığın kanıtlayacak yeterli bilgi içermediği,
  • Söz konusu alana ilişkin deyatlı Zemin etüdü verisi ve buna bağlı olarak su taşkını konusunda yeterli veri bulunmadığı.


İnşaat yapılacak alanların deyatlı zemin etüdü verisi bulunmadığı ortaya çıktı.

TEKNİK BİR RAPOR OLUŞTURULMADI

Danıştay açıkladığı gerekçelerle 'Kanunun ve uygulama yönetmeliğinin öngördüğü koşulların detaylı bir teknik rapor ile oluşturulmadığı sonucuna varılmıştır' dedi.

Mahkeme ayrıca kararla ilgili yaptırılan keşif ve bilirkişi raporları incelemeleri sonucunda; riskli alan ilan edilmesine dayanak alınabilecek teknik esaslara uygun yeterli veri bulunmadığından risk değerlendirmesi yapmanın mümkün olmayacağı yönünde tespitler yapıldığına dikkat çekerek kararında, “Uyuşmazlığa konu alanın riskli alan edilmesine ilişkin 24 Aralık 2012 tarihli Bakanlar Kurulu kararının Merkez Mahallesi’ne ilişkin kısmında hukuka uyarlık görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle Bakanlar Kurulu kararının Merkez Mahallesine ilişkin kısmının iptaline” ifadelerine yer verildi.