İzdemir, mahkeme kararına rağmen çalışıyorArtı Gerçek

İzmir 1. İdare Mahkemesi, Aliağa İlçesi Horozgediği Köyü'ndeki İzdemir Enerji Santrali’nin genişletilmesi projesini durdurdu.


HABER MERKEZİ - İzmir 1. İdare Mahkemesi, Foça Özel Koruma Bölgesi'ne 13 kilometre uzaklıkta olan Aliağa ilçesi Horozgediği Köyü'ndeki İzdemir Enerji Santrali’nin genişletilmesi projesini durdurdu.

İZDEMİR Enerji Santrali'nin 1'inci ünitesi için verilen ÇED olumlu kararının da mahkeme tarafından iptal edildiğini belirten davacılar, kararın 2009/7 genelgesi ile yok sayıldığını, aynı sürecin 2. ünite için de işletilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

İzmir 1. İdare Mahkemesi, Aliağa İlçesi Horozgediği köyündeki İzdemir Enerji Santralı'nın genişletilmesi projesini durdurdu. Mahkeme, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 'Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) olumlu' kararını iptal ederek, termik santrala ilave edilmesi planlanan ikinci ünitenin yapımına izin vermedi.

Haber Ekspress gazetesinden Ali Budak'ın haberine göre, TMMOB'ye bağlı Çevre Mühendisleri Odası, Ziraat Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası ve Şehir Plancıları Odası, EGEÇEP, Ekoloji avukatı Arif Ali Cangı gibi çok sayıda davacı, İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş'nin İzdemir Enerji Santralı-II adlı ilave ikinci ünite projesini mahkemeye taşımıştı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, proje için 19 Şubat 2016'da 'ÇED olumlu' kararı vermişti. Dosyaya sunulan bilirkişi raporunda, ikinci ünitenin yapılacağı sahanın Kuzey Ege Havzası'nda, verimli orman ve zeytinliklerin yakınında olduğu kaydedildi. Raporda bölgedeki en büyük akarsu olan Bakırçay'ın kolu Kocaçay'ın buraya 16 kilometre mesafede yer aldığı ve Kocaçay'ın içme suyu temini amacıyla kurulan Güzelhisar Barajı'nı beslediği vurgulandı.

'KARARA GÖRE YURTTAŞLARIN DAVA EHLİYETİ YOK'

Avukat Arif Ali Cangı, kararın olumlu ve olumsuz yanlarına dikkat çekerek, "Bu ortak açılan bir davaydı. Davada İzmir Baro Başkanlığı'nın ve yurttaşların dava ehliyeti olmadığına karar verildi. Bu vahim bir sonuçtur. Çünkü bu karar, çevre hakkını ve Anayasanın 56. maddesini yok sayıyor. Termik santraller küresel iklim değişikliğinin en önemli müsebbibidir. O nedenle de termik santrallere karşı bırakın yurttaşların dava ehliyetini, tüm dünya insanlarının dava ehliyetini ve hatta tüm canlıların dava ehliyetinin varlığını kabul etmek gerekir. Kararın bu yönünü temyiz edeceğiz, Danıştay tarafından düzeltilmesini bekliyoruz' dedi.

İPTAL EDİLEN BİRİNCİ ÜNİTE HALA ÇALIŞIYOR

Diğer davacılar yönünden davanın kabulü, kararı ve gerekçelerinin son derece önemli ve olumlu olduğunu vurgulayan Cangı, "Kararda faaliyetin hava kirliliği riskleri doğuracak olması, Arkeoloji ve Sanat Tarihi açısından ÇED raporunun arkeolojik alanlar ve sit alanları açısından yetersiz ve dayanaksız olması, işletmenin etki alanının etki alanındaki çevresel özelliklerin arkeolojik alanlar ve sit alanları açısından tam ve doğru olarak belirlenmemiş olması ile Tarımsal Arazi Kullanımı açısından 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılattırılması Hakkındaki Kanuna göre söz konusu alanda termik santral yapılmasının uygun olmaması sebepleri ile  ÇED Olumlu Kararı'nın iptaline karar verilmiş olması son derece önemlidir." dedi.

Cangı sözlerini şöyle sürdürdü: "Bilindiği gibi İZDEMİR Enerji Santrali II 1. Ünite için verilen ÇED olumlu kararı da  İzmir 2. İdare Mahkemesi  iptal edilmişti. Orada da; temel iptal sebebi 2. Ünite ÇED Olumlu Kararı'nda yer alan zeytinlik alanlar, arkeolojik alanlar ve hava kirliliğiydi. Ne yazık ki 1. ünite iptal kararı 2009/7 genelgesi ile yok sayıldı, aynı sürecin 2. ünite için de işletilmemesi konusunda uyarıda bulunuyoruz." 

'HUKUKA AYKIRI SANTRALİ MÜHÜRLEYİN'

'Her iki ünite için verilen iptal kararları birlikte ele alındığında 'İzdemir Termik Santralının yer seçimi hukuka aykırıdır' aynı yerde verilecek yeni izinler mahkeme kararını yok saymak anlamına gelecektir' diyen Cangı, "Zira Aliağa zaten olabildiğince kirletici ile dolu vaziyette. Buna bir de termik santral kirliliğinin eklenmesi bölgenin yaşanmaz hale gelmesi sonucunu doğuracaktır. Diğer yandan santral gayri sıhhi müesses açılma ruhsatı olmadan geçici  izinle çalışıyor. Yetkili idare olan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni göreve çağırıyoruz. Hukuka aykırı santralı mühürleyin' diye konuştu.