Jeremy Corbyn: Çözüm radikal solArtı Gerçek

İngiltere İşçi Partisi Lideri Jermey Corrbyn, Brüksel’de Avrupa Merkez Sol partileri konferansında kahraman gibi karşılandı, ayakta alkışlandı.


Armağan KARGILI


İngiltere Başbakanı Theresa May’in Brüksel’de Avrupa Konseyi zirvesine katıldığı sırada, İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn de Avrupa Merkez Sol partileri tarafından Brüksel’de düzenlenen “Birlikte Avrupa” konferansında konuştu. Bir kahraman gibi karşılanan Corbyn, konferansta yeni başbakan diye tanıtıldı ve ayakta alkışlandı. 

Kıta Avrupası’nın merkez sol liderleri Corbyn’in İşçi Partisi modelini, sosyal demokrat hareketleri canlandırmak için bir model olarak görüyorlar. Çünkü, Fransa'dan Almanya'ya, Avusturya'dan Hollanda'ya, İspanya'dan Yunanistan'a kadar Avrupa'da, bir zamanlar güçlü olan sosyal demokrat partiler eski güçlerini kaybederken İngiltere İşçi Partisi, son seçimlerde kazandığı başarı ile bir istisna olarak öne çıktı. 

Corbyn, kendisinden son derece emin bir konuşma yaptı ve Avrupa sol partilerine “kazanmak mümkün” mesajı verdi. 

Corbyn, “Neoliberalizmin üç temel ilkesi olan düşük vergiler, devletin düzenleyici rolünden vazgeçilmesi ve özelleştirme Avrupa toplumuna refah getirmedi” dedi. Eğer sosyal demokrat partiler neoliberalizmin bu ilkelerini savunmaya devam ederlerse seçimleri de kaybetmeye devam ederler vurgusu yaptı. Corbyn, merkez sol liderlerin uzunca bir zamandır devam eden liderliklerini kınadı ve şunları söyledi: 

"Çok uzun zamandır hareketimizin en etkili sesleri,statükoyu ve yerleşik düzeni korumaya pek hevesli göründüler. 
Umutsuzca politikalarını merkezde tutmaya çalıştılar. Ama bunu yaparken buldukları tek şey, ya bu merkezin yer değiştirdiği ya da aslında politik elitlerin başta düşündüğü yerde hiç olmadığı oldu.  

Radikal siyasi söylemlerin sol tarafından terk edilmesi Avusturya ve Fransa’da olduğu gibi aşırı sağın ve reaksiyoner partilerin yükselişine yol açtı. 
Bozulan sistem, milliyetçi ve yabancı düşmanı politikaların gelişmesi için verimli bir zemin sağladı. 

Hepimiz, aşırı sağın bu nefrete ve bölünmeye dayalı politikalarının ve suçlamalarının sorunların çözümüne bir yanıt olmadığını biliyoruz. Ancak, karşı karşıya olduğumuz sorun için açık ve inandırıcı radikal bir alternatif sunamazsak, bozuk sistemi değiştirme şansımızın olduğunu topluma anlatamazsak, onlara gelecekte daha iyi bir yaşam umudunu veremezsek olsa olsa aşırı sağın toplumun en derin noktalarına kadar ulaşmasının yolunu açarız. Onların mesajları olan “korku” ve “bölünme” bizim de politikamızın temeli haline dönüşür.

Ancak biz, radikal bir alternatif sunabiliriz, ilerici siyaseti bu yüzyılın ana gücü yapacak fikirlere sahibiz. Ancak mesajımızı doğru seçmezsek, , temel inançlarımız için ayağa kalkmazsak ve ve değişimi savunmazsak batarız ya da yerimizde sayarız. 

Neoliberal ekonomik model çöktü. İnsanların çoğu için artık işe yaramıyor. Eşitsizlik ve zenginlerden düşük vergi, artık IMF'nin bile kabul ettiği gibi toplumumuza da da ekonomiye de zarar veriyor.

Ancak bu politikaları bir yana bırakır toplumla bütünleşirseniz kazanmak mümkün arkadaşlarım. Biz, bunu yapmaya devam edeceğiz.  Eğer mesajımız yeterince cesur ve radikal ise, eğer gerçekten çoğunluğun ne olduğunu dinlersek, elitlerin de onların uzmanlarının da yanlış olduklarını kanıtlarız."