Madencilik alanında yeni yasa teklifi hazırlandıArtı Gerçek

Yeni yasa teklifi Meclis Başkanlığı’na sunuldu. MTA yurt dışında şirket kurabilecek. Kaçak üretim ve sevkiyata ek yaptırımlar gelecek. Madenlerden alınan devlet hakkı artacak.


AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş’un hazırladığı Madencilik Yasası ile ilgili yeni teklif AKP bir grup milletvekilin imzası ile TBMM Başkanlığı’na sunuldu. 50 maddelik yasa teklifi Maden Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik öngörüyor.

Yasa teklifi ile madenlerden alınacak ruhsat bedeli ve devlet hakkı oranlarının revize edilmesi, madenlerin ihraç edilebilmesi ve uç ürün üretimine yönelik tesislerin teşvik edilmesi hedefleniyor.

 

 

Yasa teklifi ile şu değişiklikler öngörülüyor:

  • "Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün (MTA) yurt dışı faaliyetleri kapsamında hedef ülke yetkilileri ile yaptığı görüşmelerde, maden arama ve araştırma faaliyetleri ile ilgili olarak alınacak lisanslar için imzalanması istenilen sözleşmelerin, arama, araştırma faaliyetleri sonucunda ekonomik maden kaynaklarının bulunması durumunda, yapılacak işletme süreci ile ilgili yükümlülükler içermesi gerekçesiyle, kurulacak şirketlerin arama ve araştırma faaliyetlerine ek olarak işletme yapabilmesi öngörülüyor.
  • Yapılan değişiklik ile; kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan uzmanlaşmış ve tecrübeli personelin ihtiyaç duyulması halinde söz konusu şirketlerde çalıştırılabilmesine imkan sağlıyor.
  • Değişiklikle; görünür rezerv geliştirme hakkının hisselere bölünemeyeceği ile görünür rezerv geliştirme haklarının bakanlık onayı ile devredilebileceği düzenleniyor. Madencilik yapacak şirketlerin statüsünde madencilik yapabileceği yazılı olma şartı kaldırılarak Kanun, Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getirilmekte ve buluculuk hakkı ile görünür rezerv geliştirme haklarının maden siciline şerh edileceği öngörülüyor. Ruhsat müracaatlarında özel izin alanı ile çakışmayan kısımların, çakışan kısımlara alınacak izinlerden bağımsız olarak ruhsatlandırılmasının önü açılıyor.
  • Kanun Teklifi ile; maden sahalarında madencilik dışında herhangi bir faaliyetin rezerv kaybına sebebiyet vermemek için Genel Müdürlüğün izin şartı aranıyor. İşletme izinlerinin tapu kayıtlarına işlenmesi sağlanarak, diğer yatırımlar planlanırken bölgede maden işletmesi olup olmadığını tespit edebilmesine ve rezerv kaybına sebebiyet vermeyecek şekilde yatırımın planlanabilmesine imkan sağlıyor.
  • Teklif ile; gümüş ve platin madenleri için uygulanan devlet hakkında teşvik indiriminin yüzde 25 olarak düzenlenmesi, bu şekilde altın, gümüş ve platin madenlerinden alınacak devlet hakkı miktarının arttırılması amaçlanıyor. 
  • Değişiklik ile; teknik elemanların ve yetkilendirilmiş tüzel kişilerin beyanlarına sorumluluk getirilerek gerçek dışı beyanların önüne geçilmesi amacıyla; idari para cezası getirilerek, yetkilendirilmiş tüzel kişilerin hazırladıkları rapor, proje ve her türlü teknik belge veya sundukları bilgi ve belgelerden sorumlu oldukları düzenleniyor.
  • Maden ruhsatlarının mahallinde yapılacak tetkik ve incelemeleri esnasında ruhsat sahiplerinin ya da vekilinin, denetim mahallinde hazır olması ve ruhsata ilişkin talep edilen bilgi ve belgeleri hazır bulundurması zorunlu hale geliyor. Tetkik ve incelemeler gerçekleştirilinceye kadar üretim faaliyetlerinin durdurulması müeyyidesi getiriliyor.
  • Düzenleme ile; kaçak üretim ve izinsiz sevkiyatı yeniden düzenleniyor. Buna göre; madenin ocak başı satış fiyatı üzerinden idari para cezası uygulanması yönünde düzenleme yapılıyor. Ayrıca; kaçak üretim ve sevkiyat kapsamında cezayı uygulayacak idarelere açıklık getiriliyor. (DHA)