Mahkeme tek satırlık gerekçeyle 'İstanbul’a ihanet'e onay verdiArtı Gerçek

Mahkeme, bilirkişi raporuna rağmen İBB tarafından Zeytinburnu Nakliyeciler Sitesi’ndeki yeni konutlara verilen ruhsatlara ilişkin davada yürütmeyi durdurma talebini reddetti.


Rıfat DOĞAN


ARTI GERÇEK- Zeytinburnu’ndaki Nakiliyeciler Sitesi arazisine yapılan yeni konutlara verilen ruhsatlara karşı açılan davada mahkeme tek satırlık gerekçeyle davacıların talebini reddetti. 

Zeytinburnu'da bulunan Nakliyeciler Sitesi'nin üzerinden bulunduğu arazinin bir kısmı, 2014 yılında Suudi Arabistan merkezli Al Qemam Grubu’nun yatırım şirketi Akzirve Gayrimenkul tarafından satın alınmış, İBB tarafından 156 bin metrekarelik alan üzerindeki 55 parsel sayılı taşınmaza ilişkin 29 Eylül 2017 tarihinde verilen 14 ruhsatın iptali talebiyle mülkünü satmayan bazı arsa malikleri dava açmıştı.

DAVA BİTMEDEN 500 BİN METREKARELİK İNŞAAT İÇİN YENİ PLAN

Dava sürecinde keşif ve bilirkişi raporlarının hazırlanması beklenirken Bakanlar Kurulu, araziyi önce riskli alan daha sonra da rezerv alanı ilan etmişti. Nakliyeciler Sitesi’ndeki 216 bina, geçen yıl işyeri sahiplerinin yoğun itirazlarına ve eylemlerine rağmen yıkılmıştı. Emsal dışı alanlar dahil edildiğinde yaklaşık 500 bin metrekarelik bir inşaat alanının oluştuğu araziyle ilgili hukuki sürecin tamamlanmadan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 23 Kasım 2018 tarihinde konut projesinin uygulanmasına yönelik planları askıya çıkardı.

BİLİRKİŞİ: RUHSATLAR MEVZUATA AYKIRI 

Davayla ilgili bilirkişi raporu mahkeme ulaştı. Raporda ruhsatların imar mevzuatına aykırı olduğu belirtilerek “dava konusu ruhsatların 3194 sayılı imar kanunu 6585 sayılı perakende ticaretin düzenlenmesi hakkında kanun ve imar mevzuatına uygun olmadığı kanaati oluşmuştur” dendi.

PLAN NOTUNDAKİ YÜKSEKLİK İMAR PLANINDAKİ YÜKSEKLİKTEN 12.50 METRE DAHA FAZLA  

Raporda yapı yüksekliğiyle ilgili şu ifadeler yer aldı:

“Plan Notları’nın 25. Maddesinde verilen yapılaşma koşullarında tanımlanan 40 metre şeklindeki maksimum yükseklik, 1/1000 ölçekli Zeytinburnu Uygulama İmar Planı’nda 27.50 metre olarak tarif edilmiştir. Plan notunda belirtilen yükseklik aynı plan notunda referans verilen meri planda belirtilen yükseklikten 12.50 metre daha fazladır. Başka bir deyişle plan notun kendi içinde çelişkili bir durum oluşturmaktadır.” 

MAHKEMEDEN TEK SATIRLA DAVACILARIN TALEBİNE RET KARARI 

İstanbul 3. İdare Mahkemesi ise bilirkişilerin mevzuata aykırı dediği ruhsatlar için “olayda yukarıda anılan kanun hükmünde öngörülen şartların gerçekleşmediği anlaşıldığından, yürütmenin durdurulması isteminin reddine” şeklindeki tek satırlık cümleyle davacıların talebini reddetti.