'Suçlunun cezasız kalması, masumun mahkum olmasından iyidir'Artı Gerçek

'FETÖ üyeliği' yargılanan polis için beraat kararı veren mahkeme, ihtimale dayalı mahkumiyet olamayacağını belirterek, 'Cezalandırmanın temel şartı kesin ispattır' dedi.


Rize’de 15 Temmuz darbe girişimi sonrası meslekten atılan bir kadın polis hakkında, ‘FETÖ üyeliği’ iddiasıyla dava açıldı. ‘İhtimale dayalı mahkumiyet olamayacağına’ hükmeden mahkeme kararında "Bir suçlunun cezasız kalmasının, bir masumun mahkum olmasına tercih edilmesi, başka bir ifade ile masumluk karinesidir" denildi.

Sözcü'den Asuman Karaca'nın haberine göre, darbe girişimi sonrasında kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edilen polis memuru Ayten Y. hakkında 'FETÖ üyeliği' iddiasıyla dava açıldı. Ayten Y'nin 'FETÖ üyesi' olduğu iddiasına delil olarak Ankara'da 'Garson' isimli gizli tanıktan ele geçirilen SD kartta 'FETÖ'de olup örgütü benimseyen ancak bazı zaafları olan' anlamındaki EA koduyla işaretlenmesi ve bazı tanık ifadeleri gösterildi.

Ancak mahkeme yargılama sonucu beraat kararı verdi.

Kararda şöyle denildi:

"Sanığın bir suçtan cezalandırılmasına karar verilebilmesinin temel şartı, suçun hiçbir şüpheye mahal bırakmayacak bir kesinlikle ispat edilebilmesidir. Gerçekleşme şekli şüpheli veya tam olarak aydınlatılamamış olay ve iddialar sanık aleyhine yorumlanarak mahkûmiyet hükmü kurulamaz. Ceza mahkûmiyeti, toplanan delillerin bir kısmına dayanılıp, diğer bir kısmı göz ardı edilerek ulaşılan kanaate değil, kesin ve açık bir ispata dayanmalı, bu ispat hiçbir şüphe veya başka türlü oluşa imkân vermeyecek açıklıkta olmalıdır.

Yüksek de olsa ihtimale dayanarak sanığın mahkûmiyetine karar vermek, ceza muhakemesinin en önemli amacı olan gerçeğe ulaşmadan hüküm kurmak anlamına gelecektir. Hukukunun temel prensiplerinden biri şüpheden sanığın yararlanacağı ilkesidir. Fiilin sanık tarafından işlendiği yüzde 100 belliliğe ulaşmadığı taktirde beraat kararı verilecektir. Böyle bir ilkenin kabul edilmesinin sebebi, bir suçlunun cezasız kalmasının, bir masumun mahkum olmasına tercih edilmesi, başka bir ifade ile masumluk karinesidir."