Milletvekilleri, anahtarları AKP'lilere verilen kamu misafirhaneleri için Meclis Araştırması istediArtı Gerçek

21 CHP’li vekil, oda anahtarları AKP’li vekillere verilen kamu misafirhaneleri için Meclis Araştırması istedi.


ARTI GERÇEK-21 CHP Milletvekili, bakanlıklar ve diğer kamu kurumlarının misafirhanelerden kurum personeli ve geçici görevli kamu personeli dışında kimlerin yararlandığını, kamu misafirhanelerinin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını tespit etmek amacıyla Meclis Araştırması açılmasını talep etti.

Meclis araştırması önergesinin gerekçesinde, son dönemde kamu misafirhanelerinin siyasi tartışmaların odağına oturduğu hatırlatıldı. Özellikle bakanlıklar bünyesindeki misafirhaneler ekseninde basına yansıyan birtakım iddiaların, düşündürücü olduğu kadar vicdanları derinden yaraladığı kaydedildi. Orman Genel Müdürlüğü misafirhanesinde kalmak isteyen kanser hastası memura ‘Vekiller kalıyor’ denilerek oda verilmediğinin basında yer aldığı hatırlatıldı.

SEÇİM SÜRECİNDE AKP’LİLERE TAHSİS EDİLDİ

Yine 23 Haziran İstanbul seçimleri sürecinde, kentteki kamu misafirhanelerinin seçim çalışmaları için İstanbul’a gelen AKP teşkilat mensuplarına, milletvekillerine ve bakanlara tahsis edildiği, bazı bakanların talimatıyla misafirhanelerin 24 Haziran’a kadar misafir alımına kapatıldığı iddiaları basına yansıdığı anımsatıldı.

‘KAMU MİSAFİRHANELERİ BİR PARTİNİN ÖZEL KONAKLAMA YERİ DEĞİL’

21 CHP’li milletvekilinin imzasını taşıyan önergede şunlar kaydedildi:

“Kanser tedavisi gören bir kamu personeli bile kendi kurumunun misafirhanesinde kalamayacaksa durum vahimden de ötedir. Kamu misafirhaneleri, milletvekillerinin, bakanların, bir parti teşkilatı mensuplarının özel konaklama yeri değildir.

‘HİÇBİR BEDEL ÖDEMEDEN KİMLERCE KULLANILDIĞI TBMM’DE TARTIŞILMALIDIR’

Milletvekillerinin halktan kopuk bir görüntü sergilememesi, vatandaşlarla iç içe olmasının sağlanması amacıyla milletvekillerinin lojmanlarda oturmaması sağlanmış ve milletvekili lojmanları satılmıştı. Ancak gelinen noktada lojmandan vazgeçen iktidar sahiplerinin, ortaklarının; kamu misafirhanelerinde kendilerine özel oda ayırttıkları, konaklamasalar bile oda anahtarlarını yanlarında taşıdıkları görülmektedir.

Milletvekillerine, yakınlarına, tanıdıklarına süre sınırlaması olmaksızın kamu misafirhanelerinin tahsis edilmesi, misafirhane kapılarının kurum personeli ve geçici görevli kamu personeline kapatılması, etik ilkelere, hukuk kurallarına, yönetmeliklere ve teamüllere aykırıdır. Kamu misafirhanelerini özel konaklama yerleri haline getirenler kadar buna zemin hazırlayanlar da sorumludur.

Kamu misafirhanelerinde amaç dışına çıkılması, toplumun tüm kesimlerini yakından ilgilendirmektedir. Kamu misafirhanelerinin hiçbir bedel ödenmeksizin kimler tarafından kullanıldığının Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde tartışılması elzemdir.”