'Osman Kavala ile gurur duyuyoruz'Artı Gerçek

Hakikat Adalet Hafıza Merkezi, Kavala üzerinden onlarca sivil toplum kuruluşu ve kişiyi hedef gösteren Yekvücut adlı siteyi tekzip etti.


HABER MERKEZİ- Osman Kavala daha gözaltına alınmadan hedef gösteren Yekvücut adlı internet sitesinin Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi'nin bir projesi olduğu ortaya çıktı. Ancak söz konusu derneğin ne gelir kaynağı, ne yönetici ve çalışanları sitede belirtilmiyor. Kavala gözaltına alınmadan bir ay önce söz konusu site yaptığı haberlerle sivil toplumcu, hak savunucusu ve iş insanı Osman Kavala'yı hedef almış onunla birlikte onlarca sivil toplum örgütü ve kişileri de 'suç ortağıymış' gibi göstermeye çalışmıştı.

Onlardan biri de Hakikat Adalet Hafıza Merkezi'ydi. Merkez, söz konusu siteyi yaptığı bu haberler nedeniyle tekzip etti.

Merkezden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bilindiği üzre arkadaşımız Osman Kavala’nın göz altına alınıp (18 Ekim 2017) tutuklanmasından (1 Kasım 2017) yaklaşık 1 ay önce Yekvücut adlı sitede Osman Kavala hakkında haberler çıkmaya başladı. ‘’Osman Kavala’nın merak uyandıran hikayesi’’ (19 Eylül 2017, http://yekvucut.com/teftis/ozel-haber-osman-kavalanin-sivil-sebekesi/) ve http://yekvucut.com/teftis/ozel-haber-osman-kavalanin-sivil-sebekesi/ (29 Eylül 2017http://yekvucut.com/teftis/ozel-haber-osman-kavalanin-sivil-sebekesi/ ) adlı iki ‘’dosya haber’’de Osman Kavala açıkça hedef gösteriliyor, Kavala ile birlikte ilgili/ilgisiz kişi ve sivil toplum örgütleri de kriminalize ediliyor.
Yekvücüt, (yekvücut.com), kendisini bir sivil toplum kuruluşu olarak tanıtan Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi’nin bir projesi. Ancak söz konusu derneğin ne gelir kaynağı, ne yönetici ve çalışanları sitelerinde belirtiliyor.
‘’Sivil şebeke’’ yazısında Danışma Kurulu üyemiz olan Osman Kavala bağlantısıyla Hakikat Adalet Hafıza Merkezi çalışmalarına da yer verilmiş bulunuyor. Merkez ‘’Hafızası Pkk lehine çalışan merkez’’ başlığıyla kriminalize edilmeye çalışılmış. Kişi ve kurumları hedef gösteren kriminalize eden bu hukuk dışı, acımasız ve pervasız tutum karşısında tavır alınması gerektiğine inandığımız için Hafıza Merkezi olarak diğer yasal haklarımız saklı kalmak üzere haberi tekzip ettik."

Cevat ve düzeltme metninde ise söz konusu yazıda dile getirilen "Hafızası PKK lehine çalışan merkez- Hakikat Adalet Hafıza Merkezi" başlığının tamamıyla gerçek dışı, karalayıcı ve hedef gösterici mahiyette olduğu vurgulanarak şöyle denildi:

"Hafıza Merkezi’nin çalışanlarının, yöneticilerinin ve destekçilerinin saygınlığını ağır bir şekilde sarsmakta ve itibarsızlaştırmakta, Merkezin bir bütün olarak çalışanlarını, yöneticilerini, destekçilerini, çalışma ve ürünlerini kriminalize eden ağır ithamlar iddia edilerek kamuoyuna yalan ve yanlış bilgi verilmektedir. 

Basın özgürlüğü bir yönüyle halkı ilgilendiren haber ve görüşleri iletme özgürlüğü ise diğer yönüyle halkın bu bilgi ve görüşleri alma hakkıdır. Ancak söz konusu yazı bakımından basın özgürlüğünden yahut haber alma hakkından bahsetmek mümkün değildir. Çünkü ne yazık ki bu yazı, gerçek dışıdır ve kamuoyunun yararına yahut bilgisine konu teşkil edebilecek nitelikte değildir. Temelden yoksun, ispata muhtaç ve muğlak ifadelerle kamuoyunu yanıltma ve Hafıza Merkezi’nin itibarını ağır bir şekilde sarsma amacı gütmektedir.

Söz konusu yazıda, Hafıza Merkezi’nin birçok çalışmasından biri olan veri tabanı özel olarak hedef alınmaktadır. Hafıza Merkezi’nin zorla kaybedilenleri belgelerken hangi tanıma dayandığı, hangi kriterleri esas aldığı açıktır. Veri tabanında (www.zorlakaybedilenler.org) sarih biçimde belirtilmektedir. Merkez, bu alanda çalışan pek çok uluslararası hak örgütünün yaptığı gibi, Birleşmiş Milletler Herkesin Zorla Kaybetmelere Karşı Korunması Hakkında Uluslararası Sözleşme’nin tanımını esas alır; buna göre zorla kaybetme “(...) devlet görevlilerinin ya da devletin yetkilendirmesi, desteği veya göz yummasıyla hareket eden kişilerin ya da kişi gruplarının gözaltına alma, tutuklama, kaçırma ya da diğer herhangi bir biçimde özgürlükten yoksun bırakması ve bu durumdaki bir kimseyi, özgürlükten yoksun bırakmayı kabul etmenin reddedilmesi veya kaybedilen kişinin akıbetinin ya da nerede olduğunun gizlenmesiyle, hukukun koruması dışına çıkarması” olarak tanımlanmaktadır. Kamuya açık olan veri tabanı, her kaybedilen bakımından şüpheli yahut sorumluları; hem kayıp yakınlarının anlatımlarını hem de müşteki ifadeleri, iddianameler gibi hukuki belgeler ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları gibi uluslararası hukuk belgelerini kaynak göstererek derlemektedir."

Yekvücut adlı sitenin yayınının 'halkı kin ve nefrete teşvik maksatlı olabileceği' vurgulanan tekzip metninde "Böylesi bir dönemde bu yanlışın derhal düzeltilmesi gerektiği" belirtildi. 

Sitenin hedef aldığı Osman Kavala'nın alanında uzman diğer üyeler gibi Hafıza Merkezi’nin Danışma Kurulu üyelerinden biri olduğu ve merkezin bundan gurur duyduğu belirten metinde, "Netice itibariyle, yekvucut.com internet sitesi eliyle yapılan kriminalize edici yayın, etkin bir demokrasi içi vazgeçilmez olan sivil toplum faaliyetlerini itibarsızlaştırmak ve etkisizleştirmek amacına yöneliktir" denildi.