Özel sektörün uzun vadeli kredi borcu 210 milyar dolarArtı Gerçek

Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu martta 210,2 milyar dolar olurken, borç 2018 yıl sonuna göre 127 milyon dolar olarak arttı.


Merkez Bankası, özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcunun mart ayında 210,2 milyar dolar olduğunu açıkladı. Buna göre mart sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi  borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2018 yıl sonuna göre uzun vadeli  kredi borcu 127 milyon dolar olarak arttı. 

TCMB’den yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Mart sonu itibarıyla, özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi  borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2018 yıl sonuna göre uzun vadeli  kredi borcunun 127 milyon dolar artarak 210,2 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 3,3 milyar dolar azalarak 12,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlenmektedir.

TAHVİL STOKU 714 MİLYON DOLAR ARTTI

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna  ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi  biçimindeki borçlanmalarının 1,9 milyar dolar azaldığı, tahvil  ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 2,3 milyar dolar artışla  30,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 981 milyon dolar azalmış, tahvil stoku ise 714  milyon dolar artarak 5,0 milyar dolar seviyesinde  gerçekleşmiştir.

Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların  kredi biçimindeki borçlanmalarının 628 milyon dolar azaldığı,  tahvil stokunun ise 970 milyon doları artarak 7,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Kısa vadeli kredi  borcuna ilişkin olarak ise, 2018 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 2,0 milyar dolar azalışla 7,4 milyar dolar finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 348 milyon dolar azalışla 3,0 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiştir.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna  ilişkin olarak, mart sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara  olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 3,4 milyar dolar azalarak 142,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Kısa vadeli  kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan  borcun bir önceki yıl sonuna göre 3,7 milyar dolar azalarak 11,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği  gözlenmektedir.

UZUN VADELİ KREDİ BORCUNUN YÜZDE 60,9’U DOLAR

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 210,2 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 60,9’unun dolar, yüzde 33,7'sinin euro, yüzde 4,1'inin Türk Lirası ve yüzde 1,3'ünün ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 12,1 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 43,2'sinin dolar, yüzde 35,5'inin euro,  yüzde 20,9'unun Türk Lirası ve yüzde 0,4'ünün diğer döviz cinslerinden oluştuğu  görülmektedir.

KREDİ BORCUNUN YÜZDE 48,9’U FİNANSAL KURULUŞLARIN

Sektör dağılımı incelendiğinde, mart sonu itibarıyla, 210,2 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 48,9'unu finansal kuruluşların, yüzde 51,1'ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur. Aynı dönemde, 12,1 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 70,8'ini finansal kuruluşların, yüzde 29,2'sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur. Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, mart sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, bir yıl içinde  gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 60,4 milyar dolar tutarında olduğu gözlenmektedir.” (HABER MERKEZİ)