Şimşek'e göre tek haneli enflasyonun şifreleriArtı Gerçek

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, enflasyonu etkilemekte olan kanalları ve bu etmenlere yönelik beklentileri Reuters'a değerlendirdi.

EKONOMİ -  Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, enflasyonun bu yıl tek haneye ineceğine inandıklarını belirterek; Merkez Bankası ve hükümet olarak bunun için gerekli çabayı gösterdiklerini ve göstermeye devam edeceklerini söyledi.

Başbakan Yardımcısı Şimşek, Reuters ile yaptığı söyleşide enflasyonu etkilemekte olan kanalları ve bu etmenlere yönelik beklentileri şöyle paylaştı:

KUR ETKİSİ – 'DESTEKLEYİCİ ETKİ İHTİMALİ YÜKSEK'

İlave bir dış şok yaşanmazsa reel efektif kur endeksinde gelinen nokta itibarıyla Türkiye'deki varlıkların dışarıdan cazip görüldüğü gerçeği var. Türkiye dışarıdan baktığınızda değerleme olarak cazip. Biz dış dengede bir kötüleşme öngörmüyoruz, aksine geçen yıla göre iyileşme öngörüyoruz. Zaten ciddi bir düzeltme olmuş, dolayısıyla bizim dış bir şokun olmayacağı varsayımıyla enflasyona bu kanaldan destekleyici etki olma ihtimalini yüksek görüyoruz."

GIDA FİYATLARI – 'MAKULLEŞME YOLUNDA, KURAKLIK RİSKİ ÖNEMLİ'

Enflasyonda ikinci etken gıda fiyatları olacak. Gıdada fiyat artışları makulleşme yolunda. Bir taraftan yapısal tedbirler aldık, bir taraftan da konjonktürel tedbirler almaya devam ediyoruz. Burada da kuraklık riski olmaması halinde bu kanalın da enflasyonu destekleyici olmasını öngörüyoruz.

PETROL FİYATLARI – '60-70 BANDI ÖNEMLİ'

Enflasyonda üçüncü etken petrol fiyatları. Petrol fiyatları 70 dolara doğru çıktı ancak 60 dolara doğru geri iniyor. Petrol fiyatları 60-70 bandında kalırsa ciddi bir olumsuz etki olmaz.

BEKLENTİ KANALI – 'TCMB'NİN SIKI DURUŞU ÖNEMLİ'

Dördüncü etki beklenti kanalı olacak. Bu önemli. TCMB sıkı bir duruşa sahip. TCMB şu anda enflasyonu tek haneye indirmeye odaklanmış durumda.

KAMU FİYAT AYARLAMALARI – 'DEZENFLASYONA DESTEKLEYİCİ YAKLAŞIM'

Enflasyonu etkileyen beşinci kanal da kamu fiyat ayarlamaları olacak. Burada maksimum hassasiyet var. İmkanlar olursa buradan dezenflasyona destekleyici bir yaklaşım içerisinde oluruz.