TİP’ten İmar Barışı önergesi: Parayı nerede kullanacaksınız?Artı Gerçek

‘İmar Affı için yapılan başvurular hangi denetim mekanizmalarından geçirilecektir? Toplanan bedel nasıl ve ne amaçla kullanılacaktır?'


ARTI GERÇEK-Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Erkan Baş, İmar Affı'nı Meclis gündemine taşıdı.

İstanbul Kartal’da çökmesi sonucu 21 kişinin ölümüne 14 kişinin de yaralanmasına neden olan kaçak yapıyı hatırlatan TİP Milletvekili Baş, “1992 yılında yapılan ve sekiz katlı olan binanın sadece 5 katı için ruhsat alındığı, 3 katın ise daha sonraki zamanlarda kaçak olarak yapıldığı ve iskânsız olduğu İstanbul Valisi tarafından açıklamıştır” dedi.

“Ülkemizde geçtiğimiz yıllarda da kaçak ve sağlıksız yapılaşma nedeniyle birçok bina yıkılmış, onlarca yurttaşımız hayatını kaybetmiştir. İktidarınız tarafından geçtiğimiz yıl yürürlüğe konulan ve ruhsata aykırı yapılaşmayı engelleyeceği söylenen “İmar Affı” hakkında da kısa dönemde kaçak yapılaşmayı artırdığı yönünde iddialar bulunmaktadır” diyen Baş, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan şu soruları yanıtlamasını istedi:

“1-Kartal’da yıkılan bina İmar Affı’ndan yararlanmış mıdır? Eğer çöken bu bina için İmar Affı başvurusu yapıldıysa gerekli denetim yapılmış mıdır?

2-İmar Affı’nı kapsayan geçici maddede “Afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması…” ibaresi bulunmaktadır. Çıkarılan İmar Affı afet riskine karşı nasıl bir önlem sağlamaktadır?

3-Herhangi bir mühendislik ve mimarlık hizmeti almadan inşa edilmiş bir yapının, yapı sahibinin beyanı ile kayıt altına alınıyor olması afet bekleyen kentlerimizde bir risk yaratmakta mıdır?

KAÇ BİNA KAÇAK OLARAK TEPSİT EDİLDİ, KAÇI YIKILDI?

4-Bakanlığınızın sahip olduğu güncel kayıtlara göre, Türkiye’de kaçak olarak tespit edilmiş veya ruhsata aykırı olduğu tespit edilip yıkılan yapı sayısı kaçtır?

5-Bakanlığınızca 22 Aralık 2018 tarihinde yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de toplam 9 milyon 210 bin yurttaş İmar Barışı’na başvurmuş ve yurttaşlar tarafından 10 milyar 350 milyon TL bedel yatırılmıştır. Bugün itibariyle İmar Barışı’na başvuru sayısı kaçtır?

6-İmar Affı için yapılan başvurular hangi denetim mekanizmalarından geçirilecektir? Kamuda milyonlarca sayıdaki projenin denetimini sağlayacak mimar, mühendis bulunmakta mıdır? Kamu personelinin yetersiz kaldığı durumda ek bir tedbir düşünülmüş müdür?

7-İlgili meslek örgütleri, denetim mekanizmalarının özelleştirilmesinin kamusal hizmetlerin güvenliğini ve sağlığını tehdit ettiğini söylemektedir. Ruhsat projeleri hangi denetimlerden geçirilmektedir? Bu denetimler hangi teknik elemanlar ve nasıl bir yöntemle gerçekleştirilmektedir?

TOPLANAN PARAYI NEREDE VE NASIL KULLACAKSINIZ?

8-İmar Affı kapsamında yapılan başvurularda yatırılan bedel için; “6306 sayılı Kanun kapsamında kullanılmak üzere kaydedilen gelirler karşılığı Bakanlık bütçesine ödenek eklemeye Maliye Bakanı yetkilidir. Bu ödenek, dönüşüm projeleri özel hesabına aktarılarak kullanılır” denmektedir. Şu ana kadar toplanan bedel ne kadardır? Bu ödenek nasıl ve ne amaçla kullanılacaktır?

9-Kartal’daki facia sonrası afet yönetiminin yetersizliği tartışmalara konu olmuştur. Deprem bekleyen İstanbul’un bir afet kriz yönetimi bulunmakta mıdır?

DEPREM SONRASI KULLANILACAK ACİL ULAŞIM YOLLARI DENETLENİYOR MU?

10-TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, Deprem Toplanma Alanlarına ilişkin 24 Ağustos 2017 tarihinde yaptığı basın açıklamasında; İstanbul’da 1999 depremi sonrasında “Afet Acil Eylemi Planı” çerçevesinde 470 toplanma alanı belirlendiğini, ancak İBB Deprem ve Doğal Afet Komisyonu raporuna göre bu alanlardan 77 tanesinin varlığını sürdürdüğünü belirtmektedir. AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ise 17 Aralık 2018 tarihinde yaptığı açıklamada İstanbul’da 2850 adet toplanma alanı olduğunu söylemiştir. Bugün itibariyle İstanbul için gerçek toplanma alanı sayısı kaçtır?

11-Kartal’daki faciada ana ulaşım yollarında uzun süre akıcılığın sağlanamadığı görülmüştür. Deprem sonrası kullanılacak 562 adet “Birinci Derecede Acil Ulaşım Yolu”nun akıbeti ne olmuştur? Var olan acil ulaşım yollarının denetimi yapılmakta mıdır?”