'Ana enflasyon trendi katılık sergiliyor'Artı Gerçek

Merkez Bankası'nın son Para Politikası Kurulu toplantısında enflasyon başlığı altında gıda enflasyonuna yapılan vurgu dikkat çekti.

EKONOMİ - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) Mart ayı toplantı özeti yayınlandı.

PPK'nın toplantı özetinde enflasyon gelişmelerine ilişkin, "Enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir. Ana eğilime ilişkin göstergeler katılık sergilerken çekirdek enflasyonun yüksek seyrettiği gözlenmektedir" ifadelerine yer verildi.

Çekirdek enflasyonla ilgili olarak göstergelerin yıllık enflasyonundaki düşüşün sınırlı kaldığını işaret ettiği, ana eğilimlerin de yüksek seviyesini koruduğu belirtildi.

Özetlerde gıda enflasyonu ile ilgili olarak şunlara dikkat çekildi: 

"Şubat ayında gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yıllık enflasyon 1,51 puan yükselerek yüzde 10,27 olmuştur. İşlenmemiş gıda yıllık enflasyonu taze meyve ve sebze fiyatlarının yanı sıra süt ve kırmızı et fiyatlarındaki artışlar sonucu yüzde 6,71’e yükselmiştir. Bu gelişmeler, işlenmiş gıda fiyatlarını da olumsuz etkilemiş, grup yıllık enflasyonu yüzde 13,76 ile son dokuz yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Bu grupta peynir ve diğer süt ürünleri, katı yağlar ve işlenmiş et ürünlerinde belirgin fiyat artışları kaydedilmiştir. Ayrıca Ekmek Tebliği’nde yapılan değişikliğin etkisiyle yükselen ekmek fiyatları ile bazı içeceklerden ÖTV alınmaya başlanması sonucu artış kaydeden alkolsüz içecek fiyatları da işlenmiş gıda enflasyonunun yükselişinde etkili olmuştur." 

ENFLASYONU ETKİLEYEN UNSURLAR

Son dönem verilerinin iktisadi faaliyetin gücünü koruduğunu gösterdiği ifade edilen toplantı özetinde, iç talepteki büyümenin ve küresel ölçekte gözlenen toparlanma eğilimiyle birlikte dış talepteki artışın ve dış piyasalarda pazar çeşitlendirme esnekliğinin ihracat üzerindeki olumlu etkisine dikkat çekildi:

"Özetle, son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyetin gücünü koruduğuna işaret etmektedir. İç talep büyümeye devam ederken dış talepteki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisi sürmektedir."

Özetlerde, enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyelerin fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam ettiği; ana eğilime ilişkin göstergelerin katılık sergilediği ve çekirdek enflasyonun yüksek seyrettiği belirtildi.

Para Politikası Kurulu enflasyondaki görünümün para politikasına etkisi bakımından ise şunların altını çizdi: 

"Enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir. İşlenmiş gıda fiyatlarında son iki ayda kaydedilen yüksek artışlar, gıda enflasyonuna dair risklerin sürdüğüne işaret etmektedir. Üretici fiyatları kaynaklı maliyet yönlü baskılar güçlü seyrini korumaktadır. Özellikle elektrikte belirgin olmak üzere enerji maliyetlerinde artış izlenmektedir. Gücünü koruyan iktisadi faaliyet de maliyet baskılarının enflasyon üzerinde hissedilir olmasında rol oynamaktadır. Bu gelişmeler, başta temel mallar enflasyonu olmak üzere çekirdek enflasyon görünümüne dair riskleri canlı tutmaktadır." 

İHTİYAÇ HALİNDE EK SIKILAŞTIRMA YAPILABİLİR

TCMB'nin mart ayı toplantı tutankalarında bankanın fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edeceği ifade edildi ve enflasyon görünümünde baz etkisi ve geçici faktörlerden bağımsız olarak belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı duruşun sürdüreleceği ifade edildi.

Tutanaklarda, "Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir." ifadesine yer verildi.

MALİYET YÖNLÜ BASKILAR 

Üretici fiyatlarından kaynaklanan maliyet yönlü baskısının güçlü seyrini koruduğu belirtilen toplantı özetinde, elektrik başta olmak üzere enerji maliyetlerindeki artışa dikkat çekildi.

Raporda, güçlü seyreden iktisadi faaliyetin maliyet baskısının enflasyon üzerindeki etkili olduğu ifade edilirken, başta temel mallar enflasyonu olmak üzere çekirdek enflasyon görünümüne dair risklerin "canlı" olduğunun altı çizildi.

MALİ DİSİPLİN

"Maliye politikasına ve vergi düzenlemelerine ilişkin gelişmeler enflasyon görünümüne etkileri bakımından yakından takip edilmektedir" denen tutanaklarda, mali disiplinin sürdürülmesinin önemine dikkat çekildi:

"Enflasyondaki katılık ve oynaklıkları azaltacak yapısal adımlara devam edilmesi fiyat istikrarına ve toplumsal refaha olumlu katkıda bulunacaktır."