KÜLTÜR - SANAT

Cam kesiği bir güzün dibine düṣmüṣtü inṣaattaki genҫ oğlanın türküsü. Düz dara yar düz dara / yar saҫın düz dara / burası Adıyamaan.