Şirketlerin dövizle borçlanmasına önlem

Ekonomi yönetimi, özel sektör döviz borcuna 'hedge' zorunluluğu getirmeyi değerlendirmeye aldı. En borçlu 100 şirkete ilişkin verilen toplandı.

EKONOMİ - Ekonomi yönetimi, konuya yakın iki kişinin Bloomberg’e verdiği bilgiye göre 15 milyon doların üzerinde döviz borcu olan özel sektör şirketlerine hedge zorunluluğu getirmeyi değerlendiriyor. Bu kapsamda değerlendirilen bir başka önlem de bankaların özel sektörün döviz borcunun yaklaşık yüzde 80'ini oluşturan 2 bin döviz borçlu şirkete verecekleri döviz cinsi krediler için daha fazla karşılık ayırması. Ayrıca, bu 2 bin şirkete ticari bankaların daha yüksek ücret uygulaması da değerlendirilen önlemler arasında. 

Hükümet, özel sektörün toplam döviz borcunun kalan yüzde 20’sine sahip 20 bin şirketin de yabancı para cinsinden borçlanmasını sınırlamayı veya yasaklamayı değerlendiriyor; bu gruptaki şirketlerin alabileceği dövize endeksli kredi, döviz gelirlerine bağlı olarak belirlenecek, dolayısıyla döviz geliri olmayan şirketler döviz cinsi borçlanamayacak.

Önlemler, Hazineden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in başkanlık ettiği geçen haftaki Finansal İstikrar Komitesi’nde görüşüldü. Özel sektörün döviz borcu riskinin boyutunun tespit edilebilmesi için şimdiye kadar en yüksek döviz borcuna sahip 100 şirkete ilişkin veriler toplandı.