Yaşlı Tanrıların Koth kapısı Rabia sembolü

Erdoğan'ın 'benim işaretim' diyerek sahip çıktığı Rabia'nın Müslüman Kardeşler'den Sümer Tanrılarına uzanan öyküsü


Katar krizi ile birlikte Körfez ülkeleri bloğunun karşısına aldığı ve terör örgütü olarak değerlendirdiği 'Müslüman Kardeşler' örgütünün geliştirdiği ve Türkiye'de de yaygın olarak kullanılan Rabia sembolü ciddi tartışmalara neden oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçtaroğlu'nun terör örgütlerinden ve Rabia sembolünden vazgeçilmesine yönelik yaptığı uyarıya Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan gelen yanıt 'Türkiye'de muhalefet partisinin başındaki zat, benim bu işaretimi  (Rabia işareti) çok kıskanmış' oldu.

Peki, İslam dünyasında kitleleri etkileyen ve çokça tartışılan bu sembolün gerçek anlamı ve hikayesi nedir?

SEMBOLÜN İSLAM ALEMİNDE KULLANIMI

Rabia sembolüne yönelik, İslam tarihi içinde bir takım anlatılar mevcuttur. Bunlardan en bilineni, Mısır’da ‘Müslüman Kardeşler’in, İhvanın Adeviye Meydanında Hüsnü Mübarek’e karşı yapılan sokak gösterileri ve protestolar sırasında açığa çıkar. 

Sembol, Rabiatül Adeviyye Meydanın’da 2013 Ağustos’unda gerçekleşen gösterilerde ölen, Müslüman Kardeşler'in önde gelen isimlerinden Dr. Muhammed Beltaci'nın kızı Esma gerekçe gösterilerek kullanılmaya başlanır.
Mursi taraftarlarınca Rabiatül Adeviyye Meydanında gerçekleştirilen gösteriler, aslında Mısır’ın en önemli iç ayaklanmasının da başlangıcı olur. Gösteride hayatını kaybeden Esma, Müslüman Kardeşlerin kurucusu ve  rejim muhalifi Hürriyet ve Adalet partisinin Genel Sekreteri olan Dr. Beltaci'nin kızıdır. Muhammed Beltaci’nin Türkiye ile politik ve güncel olan ilişkisiyse, 2010 yılında gerçekleşen ve diplomatik bir kirize dönüşen Mavi Marmara eyleminde açığa çıkar. Beltaci eylemin en önemli aktörlerindendir. 

Rabia meydanında gerçekleşen olay, 14 Ağustos 2013 yılında, Mısır başbakanı General Abdülfettah El Sisi komutasındaki Mısır Silahlı Kuvvetlerince sert biçimde bastırılır.  Mürsi destekçilerine karşı, legal ve illegal örgütlenen muhalefetin gerçekleştirdiği bu eylemde, Kahire'deki Rabiatül Adeviyye ve Nahda Meydanlarında 278 kişi öldürülür. 

RABİA SEMBOLÜNÜN RESMİ AÇIKLAMASI

Müslüman kardeşlerin kurucularından Beltaci'nın kızı Esma’nın ölmesinin ardından, toplandıkları meydan olan Rabiatül meydanı, tarihsel geçmişiyle de bu sembolün seçilmesinin gerekçelerinden biri olarak anlatılır. 

Meydana adını veren, sufi bir kadın olan Rabia’nın yaşam hikayesi sembolün yan anlamlarından birine gerekçe olur. Buna göre Rabia; 8. yüzyılda yaşamış sufi bir kadın evliya. Ailesinin 4. çocuğu olan Rabia köle olarak geçirdiği hayatını kendi mücadelesiyle özgürleştirerek sembolleştirdiği için Mısır'daki meydana adı verilir. 

Rabia’nın Arapça’da  “dördüncü, dört” anlamına gelmesi ve Muhammed Mursi’nin isyan sonunda, Nasır, Sedat ve Mübarek'ten sonra dördüncü Cumhurbaşkanı olması, Mısır’ın güncel hafızasında dördün zaferi olarak kodlanır. Mısır ’da darbe karşıtı gösterilerin yapıldığı Rabiatül Adeviyye Meydanı gerekçe gösterilerek kullanılan “Rabia işareti”, “Darbeye Karşı Koalisyon” tarafından tüm gösterilerde 'öncelikli sembol' olarak kullanılır.

14 Ağustos’ta Esma’nın ölümü ile dünya genelinde Müslüman Kardeşler’in örgütlü oldukları ülkelerde başlayan kitlesel gösterilere en ciddi destekse Erdoğan ve AKP'den gelir. 17 Ağustos 2013 günü, dönemin Başbakanı Erdoğan, Bursa mitinginde Rabia selamı vererek, Arap basınında geniş yer bulur.

 

RABİA'NIN İSLAM TARİHİNDE İLK ANLAMI

Sembole dönük İslam içi bir diğer açıklama ise Rabia’nın yani dört parmağın, ilk olarak Muaviye tarafından kullanıldığıdır. Dört halifeliği simgeleyen Rabia sembolünde 4. Halife Hz Ali değil, Muaviye’dir. Hz Muhammed’in ailesine olan düşmanlığı ile bilinen ve ailenin nerdeyse soyunu kurutma, kökünü kazımaya dönük eylemlilikleri ile İslam tarihinde öne çıkan Muaviye ve Emevi geleneği, kendisini dördüncü halife olarak ilan etmiş ve aslında bir yandan da Ehlibeyt geleneğine meydan okumuştur. 
Günümüzün popüler gündemi olan İslam dünyasında yeni halifenin kim olacağı arayışı, AKP iktidarının ve Türk İslam akımlarının da önemli gündemiydi. Güncel versiyonda dördüncü Halife kim olacaktı? Daha doğrusu, Manevi değerler yerine siyasal İslam değerlerini kim temsil edecek ve hakimiyet kimin olacaktı? İşte bu çerçeve de Rabia, İslam dünyasında dört’ün temsiliyeti olarak bir kutuplaşmaya da neden olmuştur. 

Rabia işaretini 17 Ağustos 2013’de kullanan Tayyip Erdoğan’a göre bugün bu işaret yukarıdaki anlamlarının yanı sıra evrensel planda ve Türkiye’de "tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet"  anlamlarının toplamına işaret etmektedir. Buna göre aslında Rabia uzun zamandır üzerinde durulan ‘Tek Bir’in de sembolüdür. Tek Bir, İslam’da ve Kuran'da anladığımız ‘tekbir’den ziyade, beklenen çağın; ‘tek göz, tek ruh, tek soy, tek imparatorluk olarak dünyanın inşası anlayışına uygun seyir etmektedir. Diğer inançlarda mevcut bulunan sözgelimi üçleme/ teslis (baba-oğul-kutsal ruh) inancı gibi yaklaşımlara karşı teolojik bir karşı duruşu da içinde barındırmaktadır.

PEKİ KİMDİR BU KUTSAL TEK BİR?

Sümer ve Babil'de Rabia sembolünün tarihsel geçmişine gittiğimizde bu bizi daha tehlikeli bir kulvara götürmektedir. Sembolün ilk kullanımına Sümer ve Babil döneminde Mezopotamya’da rastlıyoruz. Daha henüz dört kitabın dördünün de mevcut olmadığı dönemlerde, çok tanrılı ve renkli mitolojik hikayelerin öne çıktığı evrelerde, bu sembol birbirinden farklı diğer el sembolleriyle birlikte farklı amaçlara hizmet etmek üzere kullanılıyordu. 
Sümer tabletlerinin ‘karanlık ruhlar’ bölümünde görülen bu sembol, Babil, Asur ve Sümerlerin, savaşılması gereken ruhlarını da simgelemekteydi. 
Sembolün hikayesine ilk olarak 8. yy'da bulunan Necronomicon kitabında rastlıyoruz. "Ölülerin Çağrı Kitabı", "Ölü İsimlerin Kitabı" gibi başlıklarla tanınan bu kitabı bulan ve ilk okuyan Abdul Alhazrad (El Hazret) isimli Şam’lı bir araptı. Abdul Alhazrad yıllarca çöllerde gezinirken bulduğu günlükleri çevirip okuma çabası içinde delirmiş ve ölene kadar susmayı tercih etmişti. Fakat kitap her zaman esrarengiz sırrını ve gücünü korumaya devam etti.

NECRONOMICON EFSANESİ

Hikayeye göre; tehlikeli bulunan bu kitap, elden ele geziyor, ‘araştırmacı tarihçi İdris Şah kitabı Hindistan'da, Deobound, Mısır El Azhar ve Mekke'de arıyor ve bulamıyordu. 1487 tarihli Latince bir belgede, Dominikan Rahip Olaus Wormius imzasıyla engizisyonun ölümcül ismi Kara Papaz Torquenmada'nın İspanyol Yahudilerine zulmederken Necronomicon'u ele geçirdiği ve İtalyanca'ya çevirttiği belirtiliyor. Wormius'a göre kitabın bazı bölümleri, Tevrat'ın Yaradılış Bölümü'ndeki gizli şifreli bölümlerin açıklamalarını içeriyor. Kitabın Vatikan'a yollandığı da yazılıyor. 1586'da Wormius'a ait kopya Prag'da ortaya çıktı. Günümüzde Britsih Museum'da bir kopyası muhafaza edilen kitabın 190. bab’ ında, "Bu kitap, tanrısallaşmış ruhun, Ra' nın bağrındaki mükemmelleşmesini konu alır ve onu Osiris nezdinde yüceltir, amenti' nin efendisi nezninde güçlü kılar ve tanrıların hiyerarşisinde saygıya layık kılar... gerçekte bu kitap çok gizli ve çok derin bir sırdır" deniyor.

Papa tarafından yasaklanmış olan ve British Museum'da saklanan kitap çağın son okültisti ve Mustafa Kemal'e sevgisi ile bilinen Alaister Crowley tarafından da okunmuş ve kitabın esas tanınması ise onun vesilesi ile olmuştur. Prof. Dan Clore'a göre ünlü kahin Nostrodamus da bu kitaptan faydanalarak kehanetlerde bulunmuştur.  8. yüzyılda yaşamış çılgın Abdul Alhazrad  der ki: "Bu gizli sayfalar, Babil yapılmadan önce eski inanışa tapan rahiplere aittir ve kendi dillerinde yazılmıştır, fakat ben kendi ülkemin altın diline çevirdim ki herkes anlasın." 

Babil’in Tevrat’ta anlatılan tarihinden evvel vakitlere denk gelen, 7 ciltlik 900 sayfalık bu kitabın anlatısına göre eller ve semboller tanrının güç kapılarının değişik aşamalarına işaret etmektedir. ‘Rabia denildiğinde ve eller açıldığında ilk baktığınızda Esma'ül-Hüsna'nın en önemli ismi olan Allah kelamını’ görürüz şeklindeki İslam kökenli açıklamada bu esma (isim) ‘Tek Bir’ olan Ra’ya mı tekabül etmektedir?

DÖRT PARMAK RABİA'NIN EZOTERİK KARŞILIĞI

 

Buna göre, günümüzde popüler olarak kullanılan Rabia sembolü, Sümer ve Babil gibi sembollerin en güçlü kullanıldıkları evrelerde gücün dört işaretinden birine karşılık gelir. Orjinal ismi; ‘Great sign of Koth'tur, yani Koth'un yüce işareti. Koth, kapıları, geçitleri (yani boyutları) mühürleyen ve kavşakları koruyan varlıktır. (Old Ones yani eski tanrılardan biridir). Bu sembolle aslında kapılar ve muhafız yolları mühürlenir. Başka bir deyişle, sembol cehennemin kapılarını açar ve kapatır.

 GÜCÜN DÖRT SİMGESİ 

Gücün dört simgesi olarak geçen bu dizilimde, Ye Elder Sings (Yaşlı tanrılar) olarak tanımlanan simgelerin en güçlü işaretleri sırayla; ‘Ye sing of Voor’ doğanın eski sembolü olarak eşiğin ötesinde bekleyenlere yalvarmayı ve onlarla anlaşmayı içerir. İkinci sembol ‘Ye sing of Kish’ tüm engelleri ortadan kaldırır ve diğer alemlerin kapılarını açar. Üçüncü sembol, kapıları mühürleyen ve geçiş yollarını koruyan Koth'dur, yolları ve geçitleri açan ve kollayan, şeytani ya da karanlık varlıkları çağırmak için kullanılan el işareti olarak tanımlanır. Son işaret ise elder’ın yani yaşlı Tanrıların işaretidir.

Yaratılışın 4 enerjisinin (açık olan 4 parmak) düşmüş enerjiye (kapalı baş parmak) biat edişini sembolize eden bu harekete "Car i-yek" de denir. Car i, dört köleyi simgelerken, "yek" esir edene işaret eder. Arapçadaki "cariye kelimesi" buradan gelir. Tek sahibe hizmet eden köle (cariye), bu kavramın anlamıdır. Sembol, ‘Tek Bir’e hizmet ya da biat anlamını da içermektedir. 

Her şeyi gören göz Ra’nın küresel dünyanın efendisi olarak gelmesi beklenmektedir. Bir doların üzerindeki piramit sembolündeki göz çokça tartışılmıştır. Göz, Tek Bir’in yani Kutsal Ra’nın oluşumu, 'Tanrıyı kıyamete zorlama' ve kutsalın zuhuru inancının da bir tezahürüdür. Peki kutsal kimin kutsalıdır? Bilerek bilmeyerek Rabia sembolü kimlere hizmet etmektedir? 

İlgilenenlere kaynakça: 

https://seyler.eksisozluk.com/okuyanin-gelecegi-gordugu-iddia-edilen-buyu-kitabi-necronomicon

https://ismailhakkialtuntas.com/2015/07/26/necronomicon-kara-dunyanin-kitabi-kara-buyu/

 

YAZININ 1. BÖLÜMÜ: MÜSLÜMAN KARDEŞLERİN HİTLER YÜZÜ