FORUM

Fikir Meydanı

Artı Gerçek, değişik konular ve gelişmelerle ilgili olarak çok farklı düşüncelerin, değerlendirmelerin, yaklaşımların ve yorumların ifade edilebilmesi, tartışılması için  sizleri ‘Fikir Meydanı’ na davet ediyor.

Söyleyecek yeni ve özgün düşüncesi, fikri, analizi, yaklaşımı ya da sözü olan herkes bu FORUM’a katılabilir.

Özgür ve özgün düşüncelerin FORUM’una hoşgeldiniz.

Yazılarınızı [email protected] adresine bekliyoruz…

Ergenekon Rejiminin karanlık güçleri, geçmişten günümüze iktidar ve ana muhalefetteki hemen hemen bütün siyasal yapıları bir şekilde devletle aynı hizaya getirmeyi başarmıştır.

Unutmayalım şeffaf belediyecilik ancak dijital devrimden geçer. İmamoğlu bu yolda ilk adımı attı. Ve ayak seslerini belli ki daha da kuvvetle duymaya devam edeceğiz.

31 Mart 2019, önümüzdeki dönemde Erdoğan’ın içeride ve dışarıda meşruiyetinin tartışılmaya başlandığı, muhalefetin de rejim sorununa yoğunlaşmaya başladığı bir tarih olarak anılacaktır.

Henüz yirmi bir yaşında girdiği cezaevinden, bugün kırk altı yaşında seslenmektedir şair: 'Gülün beni bekleyen sabrına bin selam!'

Kural olarak, otoriter/totaliter toplumlarda yalanlara olan ihtiyaç ve biçilen roller, görece liberal toplumlara oranla çok daha fazladır.