Denizi kara olalı Pontos...Artı Gerçek

Yazı mahkeme kararı nedeniyle kaldırılmıştır. Karara itiraz edildiğinden yargı süreci devam etmektedir.


Tamer Çilingir’in “Denizi kara olalı Pontos...” başlıklı ve 2019-05-06 tarihli yazısı Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği’nin 2019/3949 D. İş sayılı ve 2019-05-19 tarihli, 5651 sayılı yasanın 8/A maddesi kapsamında alınan kararına istinaden kaldırılmıştır.

Bu karara itiraz edilmiş ve yargı süreci devam etmektedir.